გარემოს დაცვის გარანტია

ბუნების დაცვა მეორე მთავარი კომპონენტია ჩვენი საერთო მისიის. დაცული, ჯანმრთელობაზე და მუშაობის ხარისხზე ორიენტირებული გარემოს შექმნით და ეკოლოგის დაცვის პოლიტიკის ამოქმედებით, ჩვენ ხელს შევუწყობთ ჩვენი კომპანიის წარმატებას. ამ საკითხთან დაკავშირებით ტექნიკური ზედამხედველობის ბიურო რეგულარულად გვამოწმებს და გვაკვირდება. შედეგი მოცემულია სერტიფიკატის სახით: DIN EN ISO 14001:2009. ამის გამო გამოიყენება მოცემული პრინციპები:

ეფექტური გარემოს დაცვის ზომები
ჩვენი გარემოს დაცვის სისტემა გამუდმებით ვითარდება. ჩვენი რეგულალურად განვიხილავთ და თვალყურს ვადევნებთ მენეჯმენტის სისტემას ყველა სფეროში.

დაცული და მეგობრულად განწყობილი თანამშრომლების სამუშაო ადგილი
ჩვენ დარწმუნებულნი ვართ, რომ ყველანაირი პროფესიული ინციდენტის და არასასიამოვნო შემთხვევების არიდებაა შესაძლებელი, მოტივირებული თანამშრომლები და ზედამხედველები გვეხმარებიან ჩვენს მისიაში, რომელიც მოიცავს სამუშაო ადგილას ინციდენტების აღმოფხვრას. ჩვენ მივიჩნევთ , რომ ერთნაირად მნიშვნელოვანია ჩვენი თანამშრომლების და ასევე კლიენტების ინტერესების დაცვა. ჩვენი სამუშაო ადგილების დიზაინი და ოპერაციული პროცედურები ნათლად ასახავს ამა თუ იმ საკითხზე ნათელი წარმოდგენის ქონას. ჩვენ დიდ მნიშვნელობას ვანიჭებთ ერგონომიკის მნიშვნელობას და სამუშაო ადგილების კეთილმოწყობას.

სანდო ქმედება
ჩვენ ერთდგულად ვიცავთ ყველანაირ კანონს და საჭიროებას სამუშაო პროცესთან და გარემოს დაცვასთან მიმართებაში. პასუხისმგებლობით ვეკიდებით ჩვენსავე წესებს, რომლებიც ყველანაირ ლეგალურ პირობებს შეესაბამება. ჩვენი გეგმაა, ვიყიდოთ, ვმართოთ და შევინარჩუნოთ ჩვენი მანქანები და სხვადასხვა ნაწილები ისე ,რომ ყველანაირი საფრთხის საშიშროება იყოს ჩახშული, ხოლო რისკები მინიმუმამდე დაყვანილი. ჩვენ მუდმივად ვეძებთ ახალ და უკანასკნელ განახლებებს ტექნოლოგიაში.

სუსტი ზემოქმედება გარემოზე და გარემოსთვის არამავნე პროდუქტები
ყველანაირი ღონისძიების დროს , ჩვენ ვცდილობთ ზიანი არ მივაყენოთ გარემოს. ყოველთვის ვიყენებთ ნედლეულს, ეკონომიურ და ენერგიულ პროდუქტს. ჩვენ ვცდილობთ დავამზადოთ ნარჩენებისგან თავისუფალი მასალა, და ყველანაირად თავს ვარიდებთ ნარჩენებით სავსე წყლის უპასუხისმგებლოდ მოშორებას. ყველანაირ პროდუქტს, რომელსაც ჩვენ ვამზადებთ თავისუფლად შეგვიძლია ვუწოდოთ ეკომეგობრული და არამავნე გარემოსთვის.

პასუხისმგებლიანი თანამშრომლები
რეგულალური ინფორმაციის მიცემით ,ინსტრუქციით და გაუმჯობესებული მომზადებით, ჩვენ შესაძლებლობა გვაქვს განვავითაროთ ჩვენი თანამშრომლების გამოცდილება და განვავრცოთ მათი ცოდნა. რაც გვეხმარება ჩვენს ბიზნეს პარტნიორებთან საინტერესო და უპრობლემო მუშაობაში. კომპანია აქტიურად ეწევა მუდმივი განვითარების პროცესს (CIP (Continuous Improvement Process)) , რაც ,რა თქმა უნდა, ასევე, უკავშირდება მუშებს და მომსახურე პერსონალს, CIP ამავდროულად კომპანიის შედეგობრივ სურათს წარმოადგენს.

პრევენციული ზომები
ჩვენ ვიცავთ ჩვენს თანამშრომლებს ჯამრთელობასთან დაკავშირებული პრობლემებისგან, ასევე გარემოს დაზიანებისგან პრევენციული ზომების მიღებით. ამის გამო, გარანტიას ვიძლევით ყოველმხრივი და ეფექტური ზრუნვით ვუზრუნველვყოთ თანამშრომლების და სტუმრების უსაფრთხოება .

მაშასადამე, ჩვენ არ გავურბივართ პასუხისმგებლობას,რომელიც გაგვაჩნია ჩვენი თანამშრომლებისადმი, კოლეგებისადმი და მომავალი თაობებისადმი.