ჩვენი მაღალი ხარისხის პროდუქტები - “დამზადებულია გერმანიაში” წარმოებულია ჩვენი მოტივირებული და კვალიფიციური თანამშრომლების მიერ, რომლებიც შეესაბამებიან ჩვენს ხარისხიან მენეჯმენტის სისტემას.

საერთაშორისო და აღიარებული ხარისხიანი მენეჯმენტის სისტემა უზრუნველყოფს პროდუქციის ხარისხს. ჩვენ გვაქ შესაძლებლობა თანხვედრაში მოვიდეთ საავტომობილო ინდუსტრიის უმაღლეს მოთხოვნებთან , რასაც ვუმადლით მოცემულ სერთიფიკატს : ISO/TS 16949.  -ეს ასევე მოიცავს ამ სერთიფიკატს : DIN EN ISO 9001 . ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს დოკუმენტაციასთან შეხამებას, როგორც კლიენტებთან, ასევე მომწოდებლებთან ურთიერთობის საქმეში. ამ პროცესების მუდმივი ანალიზი და განვითარება თავისთავად იგულისხმება, და შეიძლება გამოყენებულ იქნეს ორმხრივად, როგორც ჩვენ მიერ, ისევე კლიენტის მიერ. ცერტიფიკატი  DIN EN ISO 14001:2009 ამტკიცებს, რომ ჩვენ ყველაფერს ვაკეთებთ უსაფრთხოებისთვის. ჯამრთელობაზე და შრომაზე ორიენტირებული გარემოს მეშვეობით.

ჩვენი საკვლევი ლაბორატორია რეგულალურად მოწმდება, რაც მტკიცდება ჩვენი აკრედიტაციით DIN EN ISO/IEC 17025.

ჩვენი ხარისხიანი სახელმძღვანელოები ჩვენი კორპორატიული ფილოსოფიის (corporate philosophy) საფუძვლიანი კომპონენტია . რომელიც დამატებულია RAVENOL Sustainability/ Codes of Conduct-ის მიერ.

ჩვენი შეთავსებადი ხარისხი თანხვედრაში მოდის საავტომობილო ინდუსტრიის მოთხოვნებთან და სპეციფიკაციებთან მთელ სამყაროში. OEM (Original Equipment Manufacturer)- ის მიერ Ravenol-ის პროდუქციის სანდომიანად გამოცხადება კიდევ ერთხელ ხაზს უსვამს მისი პროდუქციის ხარისხს.

OEM ამტკიცებს Ravenol-ის სანდოობას: Ravenol-ის ფირმის პროდუქტი უამრავი საავტომობილო მეწარმის მოწონებას იმსახურებს, როგორებიცაა : Daimler, Chrysler, VW, BMW, Porsche, MAN, Volvo, MTU, Deutz, ZF, Steyr Motors, Cummins და ა.შ. ჩვენი პროდუქტები მიმოქცევაშია გაშვებული როგორც API (American Petroleum Institute)-ის , ასევე NMMA (National Marine Manufacturers Association)-ის მიერ. Ravenol-პროდუქტები ასევე წარდგენილია ყოველწლიურ სიაში, გამოშვებული DEKRA-ს მიერ. საავტომობილო სპორტში ჩვენი სარბოლო ზეთები დამოწმებული და დამტკიცებულია ხელმძღვანელი ორგანოს მიერ., FIA-CIK