რატომ CleanSynto®?

რას გულისხმობს CleanSynto® ?

სინთეტიკური ზეთები + ფუძე ზეთები + PAO + ეთერი + უნიკალური შემაერთებელი ფორმულა = CleanSynto -სურათების პირველი ხაზი

Special CleanSynto® ფორმულა

ჩვეულებრივი ტექნოლოგიებით დამზადებული ზეთები წარმოქმნიან ნაკლებ დაცვას და თქვენი ძრავის სიცოცხლისუნარიანობას ამცირებენ. ჭვარტლმა და ჭუჭყმა შეიძლება გამოიწვიოს ფილტრების ბლოკირება. ძრავის გაფუჭების ალბათობა იზრდება. - ეს წერია სურათების მეორე ხაზის ქვემოთ. სპეციალური CleanSynto ტექნოლოგია ამცირებს ჭუჭყისა და ჭვარტლის რაოდენობას, ის იოლად აღწევს საპოხი მასალის კრიტიკულ ნიშნულს რაც მის ეფექტურობას ზრდის, ინახავს ძრავს სუფთად უფრო დიდი ხნით. მას შეუძლია გააუმჯობესოს ძრავის მუშაობის ხარისხი და შეამციროს მისის დაზიანების რისკი მომავალში.- ეს წერია სურათების მესამე ხაზის ქვეშ.